Palveluseteli

Palvelusetelit ovat kaupungin tai kunnan myöntämiä seteleitä, joilla voi ostaa kunnan määrittelemiä palveluita. Raumalla palveluseteleitä on kotihoidossa, omaishoidossa ja vammaispalvelussa. 

Kotihoidon palveluseteli on joko säännöllinen tai tilapäinen, riippuen siitä onko tarve säännölliselle jatkuvalle palvelulle vai tilapäisestä palvelun tarpeesta. Tilapäisen palvelusetelin arvo on kaikilla sama, säännöllisen palvelutarpeen setelissä arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. Palvelusetelin myöntää kunta ja sen tarpeen määrittelee kunnan kotipalvelunohjaajat. Kotipalveluohjaaja tekee kartoituskäynnin ja yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman, jossa määritellään mitä palveluita asiakas tarvitsee ja paljonko aikaa palveluiden tuottamiseen tarvitaan. Kotipalvelun palvelusetelillä on tuntiarvo, joka on summa mitä kaupunki palvelusta maksaa tunnilta. Tämä tuntiarvo siis määritellään yleensä tulojen mukaan. Tuntiarvo ei ole sama kuin palveluntuottajan työstään veloittama hinta, vaan kukin palveluntuottaja määrittelee oman tuntihintansa, joka voi myös vaihdella viikonpäivästä ja kellonajasta riippuen. Palvelusetelin tuntiarvo taas on aina sama, joten asiakkaan itsensä maksama omavastuuosuus voi vaihdella riippuen milloin apua tarvitaan.

Esimerkiksi asiakkaan omavastuuosuuden laskemisesta: Asiakas saa palvelusetelin, jonka tuntiarvo on 20,40 €/h. Palvelusuunnitelmassa on määritelty, että palvelua tarvitaan tunti iltaisin ja puolituntia aamuisin. Viikossa palvelusetelin arvo on siis 7 x 1,5 h x 20,40 € = 214,20 €. Hinnaston mukaiset hinnat ovat arkiaamuissa 30€/h eli arkiaamun käynneistä asiakkaan omavastuuosuus on 30€- 20,40€= 9,60€/h. Arki-illoissa puolentunnin hinta on 21€/käynti. Asiakkaan omavastuu osuus on 21€- 0,5 h x 20,40€ =10,80€. Lauantaiaamuissa hinnaston mukainen tuntihinta on 33€/h, joten asiakkaan omavastuuosuus on 33€- 20,40€ = 12,60 €...

Omaishoidon palvelusetelissä palvelusetelillä on tietty arvo/kk, joka määritellään hoidettavan hoitoisuuden mukaan sekä riippuen siitä haluaako asiakas koko omaishoiden tuen palvelusetelinä vai vain osan. Omaishoidon setelillä voi maksaa palveluita täysimääräisesti, ilman omavastuuosuutta niin pitkään kuin arvoa setelissä riittää. Omaishoidon seteliä myönnettäessä omainen siis toimii toisen hoitajana ja kaupunki määrittelee kritereidensä mukaan sen kenelle seteli voidaan myöntää.

Vammaispalvelulla on palveluseteleitä, joilla voidaan myös maksaa tuotetut palvelut täysimääräisesti ilman omavastuuosuutta ja palveluseteleiden myöntämisestä päättää kunta vammaispalvelulain ja omien kritereidensä mukaisesti.

Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palveluseteliä, vaan kunta saa päättää setelin myöntämisestä omien tarpeidensa ja määrärahojensa mukaisesti. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus kieltäytyä setelistä, jolloin kunta itse tuottaa tarvittavat palvelut joko ostopalveluna tai omana työnään ja perii asiakasmaksulain mukaiset maksut.